Koraci u raspisivanju referenduma

Odgovori na važna pitanja o tome tko, kako i zašto može zatražiti raspisivanje referenduma prema zakonodavnim propisima. Pogledajte sažetak Zakona o referendumu

1.Tko raspisuje refenedum?

Hrvatski sabor (promjena Ustava, prijedlog zakona) i predsjednik Republike Hrvatske (na prijedlog i uz supotpis Vlade)

2. Rok za prikupljanje potpisa: 15 dana

3. PROCEDURA:

a) osnivanje Organizacijskog odbora

b) Organizacijski odbor donosi odluku da se pristupi izjašnjavanju birača o potrebi referenduma (skupljanje potpisa)

c) Odluka sadrži jasno formulirano pitanje o kojem se traži raspisivanje referenduma

d) Odluka se objavljuje u dnevnom tisku i sredstvima javnog priopćavanja

e) MJESTA SKUPLJANJA POTPISA:

*Organizacijski odbor treba prijaviti mjesta na kojima će se skupljati potpisi policijskoj upravi na čijem se području održava prikupljanje potpisa (Izjašnjavanje) 5 dana prije početka izjašnjavanja

*Mjesta trebaju biti označena i uočljiva, označavanje ne smije sadržavati državna obilježja

*svako mjesto treba imati popis s uvezenim listovima koji će sadržavati jasno formulirano pitanje o kojem se traži izjašnjavanje na referendumu i jasno odiljene vodoravne redove s rednim brojevima

* BIRAČI upisuju : ime, prezime, JMBG  i potpis; BIRAČ može dati svoj potpis na samo jednom od mjesta izjašnjavanja

f) nakon isteka roka za sakupljanje potpisa, svi popisi se dostavljaju Organizacijskom odboru koji provjera je li sve provedeno sukladno zakonu

g) Organizacijski odbor upućuje zahtjev predsjedniku Hrvatskog sabora za raspisivanje referenduma sa svim popisima potpisa građana

h) Hrvatski sabor može u roku od 30 dana zatražiti očitovanje Ustavnog suda RH je li referendumsko pitanje u skladu s Ustavom i zakonom  – ako je mišljenje negativno, referendum se neće raspisati

i) Odluka o raspisivanju referenduma objavljuje se u Narodnim novinama i dnevnom tisku i od tog dana se referendum mora organizirati u roku od 20 do 40 dana

4. Tko provodi referendum? Državno izborno povjerenstvo RH  (4 člana) – prenosi poslove na županijska, gradska i općinska povjerenstva

5. Tko određuje datum referenduma? Državno izborno povjerenstvo

6. Gdje se provodi glasanje? Na glasačkim mjestima RH, svakom glasačkom mjestu određuje se redni broj, a građani glasuju prema popisima birača (Zakonu o popisima birača), glasačka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati

7. Glasa se na glasačkom listiću: pitanje, jedan ili više prijedloga, treba biti tako formuliran da birač može zaokružiti ZA ili PROTIV

8. Jesu li postupci provjere listića, brojanja i dr. isti kao na izborima? Jesu

9. Državno povjerenstvo objavljuje rezultate referenduma u sredstvima javnog priopćavanja i Narodnim novinama

10. Financiranje referenduma: iz državnog proračuna

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)